img

Impressum

Fúmée Perfume & Cosmetics GmbH

Radlpaßstraße 98, A-8511 St. Stefan ob Stainz
Godziny otwarcia: Montag - Freitag 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00
Poczta: office@fumee.at
Telefon: +43 (0)3136 21 100

Właściciel/Dyrektor Zarządzający: Walter Rauch
Numer KRS: FN 417452 a
USt.ID.-Nr.: ATU68813929

Organ administracyjny zgodnie z ECG: BH Deutschlandsberg Ministerstwo Zdrowia i Kobiet Numer rejestru firm:
Obowiązek informacyjny: WKO - ECG

Europejska Komisja udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS), którą można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do udziału w procedurze rozwiązywania sporów przed organem rozstrzygającym sprawy konsumenckie.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zawartość oferty online

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczanych informacji. Roszczenia odszkodowawcze przeciwko autorowi, odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych korzystaniem lub niekorzystaniem z prezentowanych informacji, albo przez korzystanie z błędnych i niepełnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile nie ma dowodu na umyślne lub rażąco niedbałe działanie ze strony autora. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i podlegają zmianom. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego powiadomienia, albo do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

Odniesienia i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do obcych stron internetowych ("hiperłącza"), które leżą poza obszarem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności mógłby wejść w życie jedynie w przypadku, gdy autor byłby świadomy treści i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec wykorzystaniu w przypadku nielegalnych treści. Autor wyraźnie oświadcza, że w momencie umieszczenia linku na stronach, które mają być połączone, nie było widocznych żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd, treści czy autorstwo zamieszczonych/związanym stron. Dlatego wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści wszystkich połączonych stron, które zostały zmienione po ustawieniu linku. To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odniesień umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, a także wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i we wszystkich innych formach baz danych, do których możliwe są zewnętrzne zapisy.

Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z korzystania lub niekorzystania z tak prezentowanych informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której odniesiono, a nie ten, który jedynie wskazuje na daną publikację za pomocą linków.

Prawo autorskie i znaków towarowych

Autor dąży do przestrzegania praw autorskich do używanych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów we wszystkich publikacjach, używania samodzielnie stworzonych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów lub korzystania z licencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie wspomniane w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki towarowe i znaki handlowe podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa znaków i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wzmiankowanie nie prowadzi do wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych, stworzonych przez autora obiektów pozostają wyłącznie u autora stron. Powielanie lub korzystanie z takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest dozwolone tylko za wyraźną zgodą autora.

Ochrona danych

Jeżeli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to ujawnienie tych danych przez użytkownika odbywa się na wyraźnie dobrowolnej podstawie. Korzystanie i płacenie za wszystkie oferowane usługi jest - o ile jest to technicznie możliwe i rozsądne - dozwolone również bez podawania takich danych lub podając dane zanonimizowane lub pseudonim. Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach zamieszczonego oświadczenia o ochronie danych lub podobnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail, przez osoby trzecie do przesyłania niewyraźnie żądanych informacji jest niedozwolone. Prawne kroki przeciwko nadawcom tzw. spamów w przypadku naruszenia tego zakazu są wyraźnie zastrzeżone.

Prawomocność niniejszej klauzuli zrzeczenia się odpowiedzialności

Ten wyłączenie odpowiedzialności powinno być rozpatrywane jako część oferty internetowej, z której odwołano do tej strony. Jeśli części lub pojedyncze sformułowania tego tekstu nie są zgodne, nie są już lub nie są w pełni zgodne z obowiązującym prawem, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem treści i ważności.