img

Impressum

Fúmée Perfume & Cosmetics GmbH

Radlpaßstraße 98, A-8511 St. Stefan ob Stainz
Radno vrijeme: Montag - Freitag 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00
Pošta: office@fumee.at
Telefon: +43 (0)3136 21 100

Vlasnik/Direktor: Walter Rauch
Registarski broj tvrtke: FN 417452 a
USt.ID.-Nr.: ATU68813929

Tijelo prema ECG: BH Deutschlandsberg Savezno ministarstvo za zdravstvo i žene broj tvrtke u sudskom registru:
Obaveza informiranja: WKO - ECG

Europska komisija pruža platformu za rješavanje sporova putem interneta (OS), koju možete pronaći ovdje http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nismo obvezni niti spremni sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred tijelom za izvansudsku nagodbu potrošača.

Odgovornost je isključena

Sadržaj online ponude

Autor ne preuzima nikakvu garanciju za ažurnost, točnost, potpunost ili kvalitetu pruženih informacija. Zahtjevi za odgovornošću protiv autora, koji se odnose na materijalnu ili nematerijalnu štetu uzrokovanu korištenjem ili nekorištenjem prikazanih informacija, odnosno kroz korištenje netočnih i nepotpunih informacija, su općenito isključeni, osim ako se s autorove strane ne može dokazati namjerno ili grubi nemar. Sve ponude su neobvezujuće i bez obveze. Autor izričito zadržava pravo da djelove stranica ili cijelu ponudu promijeni, dopuni, izbriše ili privremeno ili trajno obustavi objavljivanje bez posebne najave.

Reference i linkovi

Kod izravnih ili neizravnih upućivanja na tuđe web stranice ("hiperveze") koje se nalaze izvan odgovornosti autora, obveza odgovornosti bi stupila na snagu samo u slučaju da autor ima saznanja o sadržaju i bilo bi mu tehnički moguće i prihvatljivo spriječiti upotrebu u slučaju protuzakonitog sadržaja. Autor ovim izričito izjavljuje da u vrijeme postavljanja veze nisu bili vidljivi ilegalni sadržaji na stranicama na koje se treba povezivati. Autor ne utječe ni na kakav način na trenutni i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih /povezanih stranica. Stoga se ovim izričito udaljava od svih sadržaja svih povezanih /povezanih stranica koje su promijenjene nakon postavljanja veze. Ova izjava vrijedi za sve poveznice i reference postavljene unutar vlastite internetske ponude, kao i za strane unose u knjige gostiju, diskusijske forume, popise poveznica, mailinzi liste i sve druge oblike baza podataka koje je autor postavio, a na čiji sadržaj je moguć vanjski pristup za pisanje.

Za nezakonite, pogrešne ili nepotpune sadržaje i osobito za štete nastale korištenjem ili nekorištenjem takve ponuđene informacije, odgovornost snosi isključivo pružatelj stranice na koju se upućuje, a ne onaj koji samo upućuje na odgovarajuću objavu putem linkova.

Autorsko i žigovno pravo

Autor nastoji u svim publikacijama poštivati autorska prava na korištene slike, grafike, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove, koristiti slike, grafike, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove koje je sam stvorio ili se oslanjati na grafike, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove bez licenci. Sva unutar internetske ponude navedena i eventualno zaštićena trgovačka imena i znakovi podliježu nesmetanoj primjeni odredbi važećeg zakona o oznakama i pravima vlasništva od strane odgovarajućih registriranih vlasnika. Samo na osnovu činjenice da su spomenute ne može se zaključiti da tržišni znakovi nisu zaštićeni pravima trećih strana! Copyright za objavljene objekte koje je sam autor stvorio ostaje isključivo kod autora stranica. Umnožavanje ili korištenje takvih grafika, zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova u drugim elektroničkim ili tiskanim publikacijama nije dopušteno bez izričitog pristanka autora.

Zaštita podataka

Ukoliko unutar Internet ponude postoji mogućnost unosa osobnih ili poslovnih podataka (email adrese, imena, adrese), otkrivanje tih podataka od strane korisnika je isključivo dobrovoljno. Korištenje i plaćanje svih ponuđenih usluga je - ukoliko je tehnički moguće i razumno - dopušteno bez navođenja takvih podataka ili s navođenjem anonimiziranih podataka ili pseudonima. Korištenje kontaktnih podataka objavljenih u okviru impresuma ili usporedivih informacija, kao što su poštanske adrese, telefonski i faks brojevi te email adrese od strane trećih osoba za slanje neeksplicitno zatraženih informacija nije dopušteno. Pravne radnje protiv pošiljatelja takozvanih spam-mailova u slučaju kršenja ove zabrane su izričito pridržane.

Pravna valjanost ovog odricanja od odgovornosti

Ovaj izjava o odricanju odgovornosti treba smatrati dijelom internetske ponude s koje je upućeno na ovu stranicu. Ukoliko dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, ne odgovaraju više ili ne odgovaraju u potpunosti važećem pravnom stanju, ostali dijelovi dokumenta ostaju nepromijenjeni u svom sadržaju i valjanosti.