img

Nowi liderzy

Zdjęcia odnoszą się do aktualnych kwalifikacji miesięcznych. Zawsze brana jest pod uwagę najwyższa kwalifikacja. Roczne i trwałe poziomy są widoczne w back office.

Data wydania: 15.07.2024