img

Impressum

Fúmée Perfume & Cosmetics GmbH

Radlpaßstraße 98, A-8511 St. Stefan ob Stainz
Otvírací hodiny: Montag - Freitag 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00
E-mail: office@fumee.at
Tel.: +43 (0)3136 21 100

Majitel/ředietel: Walter Rauch
Číslo obchodního rejstříku: FN 417452 a
USt.ID.-Nr.: ATU68813929

ECG: BH Deutschlandsberg Bundesministerium f. Gesundheit und Frauen Obchodní registrační číslo:
Informační povinnost: WKO - ECG

Evropská komise poskytuje online platformu pro řešení sporů (OS), kterou najdete tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/..

Zřeknutí se odpovědnosti

Obsah online nabídky

Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se majetkové či nemajetkové újmy způsobené použitím či nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných či neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud se nejedná o prokazatelný úmysl nebo hrubou nedbalost na straně autora. Všechny nabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo rušit části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale přerušit její zveřejňování.

Reference a odkazy

Autor nenese odpovědnost za žádný obsah, na který odkazují nebo na který je odkazováno z jeho stránek - pokud o nezákonném obsahu neví a není schopen návštěvníkům svých stránek zabránit v prohlížení těchto stránek. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době nastavení odkazu nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný nezákonný obsah. Autor nemá žádný vliv na současnou ani budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Z tohoto důvodu se autor tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly od vytvoření odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference nastavené v rámci vlastní internetové nabídky autora i na externí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, poštovních konferencích a všech dalších formách databází zřízených autorem, do kterých je možný externí přístup pro zápis.

Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací odpovídá výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoliv ten, kdo na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.

Autorské a ochranné právo

Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran! Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou schémata, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu autora dovoleno.

Ochrana osobních údajů

Pokud je dána možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), zadání těchto údajů je dobrovolné. Využívání a placení všech nabízených služeb je povoleno - pokud je to technicky možné a přiměřené - bez uvedení jakýchkoli osobních údajů nebo pod uvedením anonymizovaných údajů nebo přezdívky. Používání zveřejněných poštovních adres, telefonních nebo faxových čísel a e-mailových adres pro marketingové účely je zakázáno, pachatelé trestných činů zasílání nevyžádaných zpráv budou potrestáni. V případě porušení tohoto zákazu si výslovně vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. spamových zpráv.

Platnost této výhrady zodpovědnosti

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.