img

Impressum

Fúmée Perfume & Cosmetics GmbH

Radlpaßstraße 98, A-8511 St. Stefan ob Stainz
Program de funcționare: Montag - Freitag 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00
Poștă: office@fumee.at
Telefon: +43 (0)3136 21 100

Proprietar/Director General: Walter Rauch
Număr de înregistrare a companiei: FN 417452 a
USt.ID.-Nr.: ATU68813929

Autoritate conform ECG: BH Deutschlandsberg Ministerul Federal pentru Sănătate și Femei Număr de înregistrare a companiei:
Obligația de informare: WKO - ECG

Comisia Europeană oferă o platformă pentru rezolvarea online a litigiilor (OS), pe care o puteți găsi aici http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nu ne obligă și nu suntem dispuși să participăm la un proces de soluționare a litigiilor înaintea unui organism de soluționare a litigiilor pentru consumatori.

Declinare de responsabilitate

Conținutul ofertei online

Autorul nu își asumă nicio garanție pentru actualitatea, corectitudinea, completitudinea sau calitatea informațiilor furnizate. Orice pretenție de răspundere împotriva autorului, care se referă la daune de natură materială sau ideală cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate sau prin utilizarea unor informații eronate și incomplete sunt, în principiu, excluse, atâta timp cât nu există nicio culpă dovedită intenționată sau grav neglijentă din partea autorului. Toate ofertele sunt neobligatorii și fără obligații. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa, șterge părți ale paginilor sau întreaga ofertă fără un anunț separat sau de a înceta publicarea temporar sau definitiv.

Referințe și link-uri

În cazul referințelor directe sau indirecte la site-uri web străine ("hyperlinkuri"), care sunt în afara domeniului de responsabilitate al autorului, o obligație de răspundere ar intra în vigoare numai în cazul în care autorul are cunoștință de conținut și i-ar fi tehnic posibil și rezonabil să prevină utilizarea în cazul conținutului ilegal. Autorul declară în mod explicit că, la momentul stabilirii linkului, nu erau vizibile conținuturi ilegale pe paginile care urmau să fie legate. Autorul nu are nicio influență asupra designului actual și viitor, asupra conținutului sau asupra autorității paginilor legate / asociate. Prin urmare, se distanțează explicit de toate conținuturile tuturor paginilor legate / asociate care au fost modificate după stabilirea linkului. Această constatare este valabilă pentru toate linkurile și referințele stabilite în cadrul ofertei proprii de internet, precum și pentru intrările străine în cărți de oaspeți, forumuri de discuții, directoare de linkuri, liste de mailuri și în toate celelalte forme de baze de date pe care accesul la scriere externă este posibil.

Pentru conținut ilegal, defectuos sau incomplet și în special pentru daunele care rezultă din utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate astfel, răspunde doar furnizorul paginii la care se face referire, nu cel care se referă doar la respectiva publicație prin linkuri.

Dreptul de autor și dreptul mărcilor

Autorul se străduiește să respecte în toate publicațiile drepturile de autor ale imaginilor, graficelor, documentelor audio, secvențelor video și textelor utilizate, să folosească imagini, grafice, documente audio, secvențe video și texte create de el însuși sau să se bazeze pe grafice, documente audio, secvențe video și texte neîngrădite de licență. Toate mărcile și mărcile comerciale menționate în cadrul ofertei de internet și, eventual, protejate de terți sunt supuse fără restricții dispozițiilor legale în vigoare privind marcarea și drepturile de proprietate ale proprietarilor înregistrați respectivi. Doar menționarea nu duce la concluzia că mărcile comerciale nu sunt protejate prin drepturi ale terților! Drepturile de autor pentru obiectele publicate, create de autor, rămân exclusiv la autorul paginilor. Reproducerea sau utilizarea acestor grafice, documente audio, secvențe video și texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără consimțământul explicit al autorului.

Protecția datelor

În măsura în care în cadrul ofertei de internet există posibilitatea de a introduce date personale sau de afaceri (adrese de email, nume, adrese), divulgarea acestor date de către utilizator se face pe bază exclusiv voluntară. Utilizarea și plata tuturor serviciilor oferite este - în măsura în care este tehnic posibil și rezonabil - permisă și fără a furniza astfel de date sau furnizând date anonimizate sau un pseudonim. Folosirea datelor de contact publicate în cadrul cuvântului de încheiere sau informații similare, cum ar fi adrese poștale, numere de telefon și de fax, precum și adrese de email de către terțe părți pentru transmiterea de informații care nu au fost cerute în mod explicit, nu este permisă. Măsuri legale împotriva trimițătorilor de așa-numitele email-uri spam în cazul încălcării acestei interdicții sunt rezervate în mod explicit.

Valabilitatea juridică a acestei declarații de exonerare de răspundere

Acest disclaimer trebuie considerat ca parte a ofertei de internet, de la care s-a făcut referire la această pagină. Dacă părți sau formulări individuale ale acestui text nu corespund, nu mai corespund sau nu corespund pe deplin cu legislația în vigoare, restul părților documentului rămân neafectate în conținutul și valabilitatea lor.