img

Impressum

Fúmée Perfume & Cosmetics GmbH

Radlpaßstraße 98, A-8511 St. Stefan ob Stainz
Nyitvatartási idő: Montag - Freitag 9:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00
E-mail : office@fumee.at
Telefon: +43 (0)3136 21 100

Tulajdonos/ügyvezető igazgató: Walter Rauch
Cégjegyzékszám: FN 417452 a
USt.ID.-Nr.: ATU68813929

ECG szerinti hatóság: BH Deutschlandsberg Szövetségi Egészségügyi és Nők Minisztériuma Kereskedelmi nyilvántartási szám:
Tájékoztatási kötelezettség: WKO - ECG

Az Európai Bizottság platformot biztosít az online vitarendezéshez (OS), amely itt található: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nem vagyunk kötelesek és nem is hajlandóak részt venni a fogyasztói választottbíróság előtti vitarendezési eljárásban.

Jogi nyilatkozat

Az online ajánlat tartalma

A szerző nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Alapvetően kizárt a szerzővel szembeni, a közölt információ felhasználásából vagy felhasználásából, illetve téves és hiányos információ felhasználásából eredő vagyoni vagy nem vagyoni károk miatti felelősségi igény, kivéve, ha bizonyíthatóan a szerző szándékosan vagy súlyos gondatlanságból járt el. hiba létezik. Minden ajánlat nem kötelező érvényű. A szerző kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot külön értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje, illetve a megjelenést ideiglenesen vagy véglegesen leállítsa.

Hivatkozások és linkek

A szerző felelősségi körén kívül eső külső weboldalakra történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások ("hiperhivatkozások") esetén a felelősség csak akkor áll fenn, ha a szerző ismerte a tartalmat, és ez technikailag lehetséges és ésszerű volt számára. hogy ezzel megakadályozzuk az illegális tartalom felhasználását. A szerző ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a link elhelyezésekor a hivatkozott oldalakon illegális tartalom nem volt észlelhető. A szerzőnek semmilyen befolyása nincs a linkelt/kapcsolt oldalak jelenlegi és jövőbeni kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért ezúton kifejezetten elhatárolja magát minden olyan linkelt/kapcsolt oldalon található minden tartalomtól, amelyet a link elhelyezése után módosítottak. Ez a nyilatkozat a saját weboldalunkon található összes hivatkozásra és hivatkozásra vonatkozik, valamint a vendégkönyvekben, vitafórumokban, linkkönyvtárakban, levelezőlistákban és minden más, a szerző által létrehozott adatbázisban található harmadik fél bejegyzéseire, amelyek tartalma kívülről is elérhető.

Az illegális, hibás vagy hiányos tartalomért, és különösen az ilyen információk felhasználásából vagy nem használatából eredő károkért kizárólag annak az oldalnak a szolgáltatója a felelős, amelyre hivatkoztak, nem pedig az, aki hivatkozásokon keresztül csupán hivatkozik az adott kiadványra. .

Szerzői jog és védjegytörvény

A szerző törekszik az összes publikációban felhasznált képek, grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek szerzői jogainak tiszteletben tartására, az általa készített képek, grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek felhasználására, illetve licencmentes grafikák, ill. hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek. Az internetes kínálatban megemlített és harmadik felek által esetlegesen védett márkákra és védjegyekre korlátozás nélkül vonatkoznak a vonatkozó védjegytörvény rendelkezései és az érintett bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogai. Nem szabad pusztán említésük alapján levonni azt a következtetést, hogy a védjegyeket nem védik harmadik felek jogai! A szerző által készített publikált objektumok szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjét illeti meg. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban való sokszorosítása vagy felhasználása a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül tilos.

Adat védelem

Amennyiben az internetes kínálaton belül lehetőség van személyes vagy üzleti adatok (e-mail cím, név, cím) megadására, a felhasználó ezeket az adatokat kifejezetten önkéntes alapon hozza nyilvánosságra. Valamennyi kínált szolgáltatás igénybevétele és fizetése megengedett - amennyire technikailag lehetséges és ésszerű - ilyen adatok megadása nélkül, anonim adatok vagy álnév megadásával. Tilos a jogi közlemény részeként közzétett kapcsolatfelvételi adatok vagy hasonló információk, például postai címek, telefon- és faxszámok és e-mail címek harmadik felek általi felhasználása kifejezetten nem kért információk küldésére. Kifejezetten fenntartjuk a jogot, hogy jogi lépéseket tegyünk az úgynevezett spam e-mailek küldőivel szemben, ha megszegik ezt a tilalmat.

A felelősség kizárásának jogi érvényessége

Ez a felelősség kizárása annak az internetes ajánlatnak a részének tekintendő, amelyből erre az oldalra hivatkoztak. Ha a jelen szöveg egyes részei vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg az alkalmazandó jogi helyzetnek, a dokumentum többi része tartalmukra és érvényességére nem vonatkozik.