img

Novi lideri

Slike se odnose na trenutačne mjesečne kvalifikacije. Uvijek se koristi najviša kvalifikacija. Godišnje i kontinuirane razine vidljive su u pozadinskom uredu.

Datum objavljivanja: 15.07.2024