img

Nový leader

Obrázky odkazujú na aktuálnu mesačnú kvalifikáciu. Vždy sa používa najvyššia kvalifikácia. Ročné a trvalé úrovne je možné vidieť v backoffice.

Dátum publikácie: 15.07.2024