img

Нови лидери

Снимките се отнасят за текущите месечни квалификации. Винаги се използва най-високата квалификация. Годишните и дълготрайните стадии са видими в административния офис.

Дата на издаване: 15.07.2024